ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางสาวณภาวดี วันนู
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
สำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/02/2012
ปรับปรุง 26/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 502616
Page Views 659519
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
คณะผู้บริหาร

นางสาวณภาวดี วันนู
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายบำรุง ธรรมจารีสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการ และ หัวหน้างานงบประมาณและแผนงาน

นางสาวสุวรรณี สกุลประเสริฐศรี
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวฐิตารีย์ พรมพันธ์
หัวหน้างานวิชาการ

นางมาลีจันทร์ ชาติสุทธิ
หัวหน้างานบุคลากร

นางฐานิดา ฟองหนองอ้อ
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายพิจารณ์ อุสส่าห์กิจ
หัวหน้างานบริหารนวัตกรรม

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
253 ม.1 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
084-8190348