ผู้บริหาร

นางสาวณภาวดี วันนู
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
สำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/02/2012
ปรับปรุง 02/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 191231
Page Views 267081
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณภาวดี วันนู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : surarat@outlook.com
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2556,14:08  อ่าน 224 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานที่เกิดกับโรงเรียน
รายละเอียดผลงาน

ผลงานที่เกิดกับโรงเรียน

พ.ศ.2553        โรงเรียนดีศรีตำบล

          พ.ศ.2554        ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดสุดยอดส้วมระดับจังหวัด  ประเภทสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  (สพฐ)  ประจำปี  2554

          พ.ศ.2555        เป็นโรงเรียนที่มีรูปแบบกระบวนการและนวัตกรรมการดำเนินงานที่ดีมีประสิทธิภาพ  สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้  จาก  สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน

          พ.ศ.2555        เป็นโรงเรียนที่พัฒนาต่อยอดระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลสู่ความยั่งยืน  จาก กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          พ.ศ.2555        ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  การประกวดศูนย์การเรียนรู้พระราชกรณียกิจและขยายผลพระราชดำริในสถานศึกษา  ตามโครงการเทิดทูนสถาบันและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน  จังหวัดกำแพงเพชร  ประจำปี  2555 

          พ.ศ.2555        ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง  ประจำปี  2555  จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร

พ.ศ.2555        ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง  ประจำปี  2555  จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร

          พ.ศ.2556        ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   กระทรวงศึกษาธิการ

โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2556,14:08   อ่าน 224 ครั้ง

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
253 ม.1 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
084-8190348